FP Management BV is een vergunninghoudend trustkantoor gevestigd te Rotterdam. Sinds de oprichting in 2009 stellen wij ons ten doel de belangen van de doelvennootschappen op de best mogelijke wijze te behartigen. Ons kantoor is geheel onafhankelijk, maar wij kunnen, zo nodig, een beroep doen op een uitgebreid netwerk van adviseurs en dienstverleners. Dit alles, in combinatie met de korte communicatielijnen binnen ons kantoor en onze servicegerichte no-nonsense-aanpak, stelt ons in staat om tegen een redelijke prijs op een discrete en efficiënte wijze de vennootschappen en vermogensbestanddelen van onze cliënten te beheren.

Ons team

Het team van FP management BV is samengesteld uit een registeraccountant en een aantal juristen, accountmanagers en boekhoudkundige medewerkers, die bij hun werkzaamheden worden ondersteund door de secretariële medewerkers.

Bij FP management BV zijn wij van mening dat elk van de medewerkers een belangrijke rol speelt in de dienstverlening aan de cliënten en medeverantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit daarvan.

>>> Maak kennis met ons team

Nederlandse jurisdictie

Naast een reeks belastingverdragen (die de diverse belastingvoordelen ondersteunen), is Nederland partij bij tal van bilaterale investerings­beschermingsverdragen. Deze verdragen bieden het voordeel van bescherming tegen nationalisatie van activa door een gaststaat door middel van internationale arbitrage. Toegang tot de voordelen van dergelijke verdragen wordt vaak verkregen door slechts een Nederlandse juridische entiteit in de groepsstructuur (of joint venture) te plaatsen.

>>> Lees meer

Wtt

In 2004 is de Wet toezicht trustkantoren in werking getreden. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet toe op de strikte naleving daarvan. In dat kader hebben wij een Ken-Uw-Cliënt-beleid geïmplementeerd. Desgevraagd dienen wij informatie met betrekking tot de cliënten en hun vennootschappen of stichtingen aan DNB te verstrekken.

Voor meer informatie over de Wtt verwijzen we u naar de website van De Nederlandsche Bank.

>>> Bezoek website