Diensten

FP Management B.V. verleent diensten aan in Nederland gevestigde vennootschappen en stichtingen van cliënten, teneinde die rechtspersonen te helpen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Deze diensten omvatten, onder andere, het voorzien in een vestigingsadres en het bestuur van de vennootschap of stichting, alsook het geven van secretariële, juridische-, fiscale en boekhoudkundige ondersteuning.

Indien u een uitgebreidere lijst van onze diensten wilt zien, gelieve op deze link te klikken.

Om onze cliënten goed te kunnen bedienen, hebben wij besloten om een kantoor op te zetten in Curaçao onder de naam FP Management Antilles N.V., dat vergelijkbare diensten kan leveren ten behoeve van in Curaçao gevestigde vennootschappen.

FP Management B.V. heeft ook een stichting in het leven geroepen die desgewenst kan optreden als medeaandeelhouder van in Nederland gevestigde vennootschappen van cliënten.

Wij achten het van belang dat cliënten zich op fiscaal gebied laten adviseren omtrent de fiscale aspecten van hun vennootschap of stichting en de door haar verrichte activiteiten. FP Management B.V. beschikt over een uitgebreid netwerk van fiscale adviseurs waarop een beroep gedaan kan worden en wij kunnen u desgewenst met één van hen in contact brengen.

Ook onderhouden wij goede contacten met advocaten en notarissen die, indien gewenst of noodzakelijk, door ons ingeschakeld kunnen worden voor werkzaamheden ten behoeve van de vennootschappen of stichtingen van onze cliënten.

Indien u nadere inlichtingen wilt inwinnen over onze dienstverlening, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Overzicht diensten