Diensten-overzicht

FP Management B.V. biedt u het complete scala aan diensten gericht op de oprichting en instandhouding van juridische entiteiten en het voldoen aan alle in Nederland geldende regels.

Deze diensten zijn onder andere:

Oprichten van vennootschappen;
Domiciliëring (inclusief afhandelen van post):

 • Voorzien in een ondernemingsadres en/of
 • Post/correspondentieadres

Voorzien in directieleden, commissarissen dan wel gevolmachtigden;
Het bieden van secretariële, kantoor- en vergaderfaciliteiten;
Juridische en administratieve compliance:

 • Voorbereiden en notuleren van directie- en aandeelhoudersbesluiten;
 • Het voldoen aan de registratieverplichtingen bij het Handelsregister en andere overheidsorganisaties;
 • Contracteren en overleg met externe professionele adviseurs;
 • Postafhandeling;
 • Boekhouding, accounting en rapportage, inclusief:
  • Prepareren van vermogensopstellingen per gewenste periode
  • Toezicht en begeleiding controles
  • Publiceren van jaarrekeningen
  • (Laten) indienen van alle benodigde aangiften en overleggen met betreffende adviseurs en autoriteiten
  • Bijhouden van bedrijfsadministratie en voldoen aan bewaarplicht
 • Verzorgen en het houden van toezicht op het (elektronisch) bankverkeer en, indien noodzakelijk, rapportage aan bevoegde financiële autoriteiten;
 • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten;
 • Liquidatie van vennootschappen en optreden als bewaarder van boeken en bescheiden.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en dient uitsluitend als voorbeeld.

FP Management B.V. heeft de beschikking over een stichting die kan optreden als medeaandeelhouder van een vennootschap.