Domiciliëring

Een van onze diensten is het verzorgen van een vestigingsadres voor internationale bedrijven om hen te helpen te voldoen aan de Nederlandse substance-vereisten. Deze vereisten houden in dat een onderneming moet voldoen aan een aantal criteria die worden gebruikt om de fiscale woonplaats van de vennootschap te bepalen.

Dit vestigingsadres van de vennootschap veronderstelt echter niet noodzakelijkerwijs het bestaan ​​van een echte kantoorruimte. Een vennootschap kan worden ingeschreven op het adres van haar trustdienstverlener in Nederland.

Tegelijkertijd is het gebruikelijke praktijk bij FP Management BV om onze kantoorruimte aan klanten ter beschikking te stellen voor het houden van zakelijke bijeenkomsten, alsmede voor bestuursvergaderingen en jaarlijkse algemene / buitengewone vergaderingen wanneer dat nodig is.

Een voordeel van het laten registreren van een bedrijf op het adres van een trustserviceprovider is dat de post van het bedrijf regelmatig wordt gecontroleerd, wat in de praktijk nog steeds van belang is voor relaties met de rijksoverheid in Nederland, met inachtneming van de voorkeur bij laatstgenoemde om uitsluitend per post met ingezetenen te communiceren.

Bovendien vereist de Nederlandse wetgeving dat het vennootschapsdossier van het bedrijf in Nederland wordt bewaard, op het officiële vestigingsadres.