Fiduciaire privée

FP Management B.V. is een vergunninghoudend trustkantoor gevestigd te Rotterdam. Sinds de oprichting in 2009 stellen wij ons ten doel de belangen van de doelvennootschappen op de best mogelijke wijze te behartigen.

Onze inbreng bestaat uit juridische en boekhoudkundige kennis op ons vakgebied. Het team van medewerkers beschikt over een jarenlange ervaring in de trustbranche, waardoor wij goed bekend zijn met de dagelijkse trustpraktijk.

Ons kantoor is geheel onafhankelijk, maar wij kunnen, zo nodig, een beroep doen op een uitgebreid netwerk van adviseurs en dienstverleners.

Dit alles, in combinatie met de korte communicatielijnen binnen ons kantoor en onze servicegerichte no-nonsense-aanpak, stelt ons in staat om tegen een redelijke prijs op een discrete en efficiënte wijze de vennootschappen en vermogensbestanddelen van onze cliënten te beheren.

Wij durven dan ook met vertrouwen te stellen aan onze cliënten een optimale dienstverlening te kunnen bieden.