Oprichting en implementatie

Nederland biedt een breed scala aan mogelijkheden voor internationale investeringen, gunstige voorwaarden voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen en unieke mechanismen voor vermogensbescherming.

FP Management BV biedt graag haar diensten aan op het gebied van oprichting en volledige bedrijfsondersteuning van bedrijven in Nederland, op basis van individuele benadering van elke klant.

Veel gebruikte Nederlandse entiteiten in dit verband zijn:

BV (besloten vennootschap) - een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - is het meest populaire type vennootschap voor het opzetten van een houdster- / financierings- / royaltystructuur.

NV (naamloze vennootschap) - een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die meestal de voorkeur heeft voor structuren die gericht zijn op het uitgeven van aandelen op een beurs, maar ook betrokken zijn bij bank- of verzekeringsactiviteiten.

STAK (stichting administratiekantoor) - een specifieke stichting, vaak gebruikt voor vermogensbescherming en het waarborgen van bedrijfscontinuïteitsdoeleinden, uniek door de scheiding van juridische (blote eigendom en stemrechten) en economische rechten (dividenden) op de ingebrachte activa.

De oprichtingsprocedure in Nederland verloopt in 2 stappen:

Stap 1 - KYC procedure (ken-uw-cliënt).

Deze procedure wordt afgehandeld door FP Management BV om te voldoen aan de Nederlands anti witwas en terrorisme financiering-voorschriften (AML en CFT). Het gaat om een ​​set complianceregels voor bedrijven om witwassen en financiering van terreurgroepen te voorkomen. Dit process wordt eveneens ondersteund door een hele reeks landen en regionale organisaties, waaronder de Financial Action Task Force (FATF), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU).

Stap 2 - Voorbereiding documentatie en verkrijgen van informatie voor de oprichting van een venootschap.

Voorafgaande de oprichting is het belangrijk om de samenstelling van de raad van bestuur te bepalen. Substance-vereisten schrijven voor dat ten minste 50% van het bestuur uit Nederlandse ingezetenen moet bestaan, wil het bedrijf voor belastingverdragen als Nederlandse ingezetene kwalificeren.

Het is algemeen bekend dat het openen van een zakelijke bankrekening tegenwoordig geen sinecure is; het succesvol volbrengen van deze taak is grotendeels afhankelijk van het voldoen door de vennootschap aan alle wettelijke vereisten.