Waarom de Nederlandse jurisdictie?

Naast een reeks belastingverdragen (die de diverse belastingvoordelen ondersteunen), is Nederland partij bij tal van bilaterale investeringsbeschermingsverdragen. Deze verdragen bieden het voordeel van bescherming tegen nationalisatie van activa door een gaststaat door middel van internationale arbitrage. Toegang tot de voordelen van dergelijke verdragen wordt vaak verkregen door slechts een Nederlandse juridische entiteit in de groepsstructuur (of joint venture) te plaatsen.

Fiscale planning

Een goede fiscale planning vermindert de algehele belastingdruk van internationaal opererende structuren. Het uitgebreide netwerk van belastingverdragen dat van oudsher door Nederland wordt onderhouden met een reeks andere landen, het lidmaatschap van de Europese Unie en het gunstige Nederlandse belastingregime voor bronbelasting, vermogenswinsten, inkomsten ontvangen van dochterondernemingen en andere specifieke belastingvoordelen zijn allemaal beschikbaar voor buitenlandse investeerders en joint venture-partners. Dit maakt Nederland bij uitstek een jurisdictie voor groepsstructurering en voor internationale joint ventures. Om te profiteren van het Nederlandse belastingregime dat op alle Nederlandse vennootschappen van toepassing is, moeten de zogenaamde substance-regels worden nageleefd. Deze houden onder meer in dat een bepaald percentage van de directeuren woonachtig moet zijn in Nederland (ongeacht hun nationaliteit). De correcte uitvoering van deze vereisten zijn essentieel om in aanmerking te komen voor deze belastingvoordelen.

Beperkte aansprakelijkheid; geen doorbreking van de rechtspersoonlijkheid

Een fundamenteel uitgangspunt van het Nederlandse ondernemingsrecht is dat aandeelhouders in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid er vrijwel zeker van zijn dat er geen doorbreking van de rechtspersoonlijkheid zal plaatsvinden. Afgezien van de overeengekomen storting op uitgegeven aandelen, zullen aandeelhouders in principe niet aansprakelijk zijn voor schulden van de betreffende entiteit. Uitzonderingen hierop zijn beperkt en hebben voornamelijk betrekking op situaties van misbruik en onrechtmatige daad.

Neutrale vestigingsplaats

Vooral daar waar internationale ondernemingen betrokken zijn, wordt Nederland vaak beschouwd als een stabiele en neutrale jurisdictie waarin de joint venture kan worden gevestigd om te voorkomen dat beide partijen het voordeel hebben de joint venture in het thuisland te vestigen. Het Nederlandse rechtssysteem is betrouwbaar en functioneert op een transparante manier.