Wtt

In 2004 is de Wet toezicht trustkantoren in werking getreden. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet toe op de strikte naleving daarvan. In dat kader hebben wij een Ken-Uw-Cliënt-beleid geïmplementeerd. Desgevraagd dienen wij informatie met betrekking tot de cliënten en hun vennootschappen of stichtingen aan DNB te verstrekken.

Voor meer informatie over de Wtt verwijzen we u naar de website van De Nederlandsche Bank.